Od 2016 roku  w ramach projektu pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II” nr WND-RPSL.11.01.04-24-0108/15 prowadzimy Szkolenia edukacyjne w formie zajeć pozalekcyjnych w ramach akcji „Akademia Zdrowego Kręgosłupa”. Organizatorem projektu jest Centrum Wsparcia Biznesowego MDS Mirella Doluk-Świerczek oraz Szkoła Podstawowa nr 14 w Gliwicach. Uczniowie uczestniczą w zajeciach w ramach dwóch grup AZK I oraz AZK II. Zajęcia odbywają sie na basenie Neptun w środy o godz. 16.00.

Terminarz zajeć:

grupa AKZ I 6.12.2017 20.12.2017 10.01.2018  24.01.2018 21.02.2018 7.03.2018 21.03.2018 4.04.2018 18.04.2018 9.05.2018
grupa AKZ II 13.12.2017 3.01.2018 17.01.2018 14.02.2018 28.02.2018 14.03.2018 28.03.2018 11.04.2018 25.04.2018 16.05.2018

 

AZK
AZK
AZK

 

Close Menu
Facebook